اخبار و اطلاعیه های مهم مرکز ۱۹ برادران :

اطلاعیه شماره۱ : قابل توجه مدیران آموزشگاههای آزاد : از مورخه ۱/۶/۹۱ به بعد طبق جدول زمان بندی درخواست آزمون مجدد عملی  لیستهای تحویلی به واحد آزمون مرکز ۳ نسخه پرینت و تعداد ۲ نسخه فتوکپی لیست مردودی (مجموعاْ ۵ نسخه)تهیه و تحویل گردد .  تاریخ ثبت اطلاعیه ۳۱/۵/۹۱

 اطلاعیه شماره ۲ : قابل توجه کلیه مدیران و مسئولین محترم آموزشگاههای آزاد شهرستانهای ملارد و شهریار و قدس :

یادآوری : لازم به ذکر است مدیران آموزشگاهها در صورت مردودی کارآموزان در آزمون عملی اول فقط یکبار مجاز به معرفی به آزمون مجدد عملی می باشند . خواهشمند است در خصوص تعداد دفعات معرفی به آزمون مجدد عملی ( فقط یکبار) دقت لازم را بعمل آورید . 
 
اطلاعیه شماره ۳: قابل توجه کلیه مدیران و مسئولین محترم آموزشگاههای آزاد و شرکت کنندگان آزمون ادواری - صنعت ساختمان و تفاهمنامه شهرستانهای ملارد و شهریار و قدس :
*هزینه صدور گواهینامه های مهارتی (۳۰۰۰ تومان ) فقط از طریق پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای (پس از ثبت نمره قبولی آزمون عملی توسط اداره سنجش استان تهران ) انجام گردد .
 
اطلاعیه شماره ۴: قابل توجه کلیه مدیران و مسئولین محترم آموزشگاههای آزاد و شرکت کنندگان آزمون ادواری - صنعت ساختمان و تفاهمنامه شهرستانهای ملارد و شهریار و قدس :
*طبق دستور مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان تهران اصلاح و تعویض عکس کارآموزان آموزشگاهها به هیچ عنوان انجام نمی گردد .
 
اطلاعیه شماره ۵:
قابل توجه کلیه مدیران و مسئولین محترم آموزشگاههای آزاد و شرکت کنندگان آزمون ادواری  شهرستانهای ملارد و شهریار و قدس :
براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخه ۱۵/۱۱/۹۲ ستاد ارزشیابی استان به اطلاع می رساند که از مورخه ۱/۲/۹۲ کلیه آزمونهای عملی فناوری اطلاعات تحت سیستم عامل ویندوز ۷ و در مورد حرفه رایانه کار حسابدار مالی نیز آزمون عملی بر اساس نرم افزار کانون انجام خواهد پذیرفت .
 
اطلاعیه شماره ۶:مهم مهم مهم مهم مهم مهم خیلی مهم
نحوه پرداخت هزینه شرکت در آزمون عملی مجدد(ادواری - صنعت ساختمان و تفاهم نامه - آموزشگاههای آزاد - کارآموزان مرکز برادران و خواهران):
۱- مراجعه به سایت ادواری
۲- در ستون سمت راست صفحه -قسمت آزمون عملی -انتخاب گزینه هزینه آزمون عملی مجدد
۳- درج اطلاعات خواسته شده (کارآموزان مرکز و آموزشگاههای آزاد انتخاب گزینه هماهنگ )(ادواری - صنعت ساختمان و تفاهم نامه انتخای گزینه سایر)
۴- دریافت و پرینت رسید و کد سفارش پرداخت هزینه
۵- مراجعه به واحد آزمون مرکز در تاریخهای مشخص شده و ارائه درخواست عملی مجدد

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی تفاهمنامه ( باسوادی)

عملی تفاهمنامه ( بی سوادی)

عملی صنعت ساختمان (باسوادی و بی سوادی)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی تعمیرکار تلفن همراه(مرکز خواهران)

عملی عمران-نقشه کشی(آموزشگاههای آزاد)

عملی حسابداری(مرکز خواهران و آموزشگاهها)

عملی راهنمای گردشگری-پداگوژی-مدیرآموزشگاه و آزمونگر(آموزشگاههای آزاد)

عملی پیرایشگر مردانه(آموزشگاههای آزاد)

عملی الکتروتکنیک-برق(آموزشگاههای آزاد)

عملی فناوری اطلاعات-رایانه(آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران)

عملی طراحی و دوخت (آموزشگاههای آزاد)

جدول آزمونگران طراحی و دوخت

عملی مراقبت و زیبایی(آموزشگاههای آزاد)

جدول آزمونگران مراقبت و زیبایی

عملی اتومکانیک و برق خودرو(آموزشگاههای آزاد و مرکز برادران شهریار)

عملی قالی باف-گلیم باف و طراح نقشه فرش(آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران شهریار)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 

عملی پداگوژی و مدیرآموزشگاه(ادواری)

عملی حسابداری(ادواری)

عملی نقشه کشی(ادواری)

عملی لوله کش گاز و جوشکار سازه فولادی(ادواری)

عملی اتومکانیک(ادواری)

عملی پیرایشگر مردانه(ادواری)

عملی فناوری اطلاعات(رایانه)(ادواری)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی تراشکاری و ابزار تیزکنی(ادواری)

عملی لوله کش گاز خانگی و تجاری(ادواری)

عملی پیرایشگر مردانه(ادواری)

عملی پداگوژی و مدیر آموزشگاه(ادواری)

عملی الکتروتکنیک-برق(ادواری)

عملی فناوری اطلاعات-رایانه(ادواری)

عملی عمران-نقشه کشی(ادواری)

عملی امورمالی و بازرگانی-حسابداری(ادواری)

عملی اتومکانیک (ادواری)

عملی طراحی و دوخت(ادواری)

عملی مراقبت و زیبایی(ادواری)

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی پرورش دهنده قارچ دکمه ای(مرکز خواهران)

عملی پیرایشگر مردانه(آموزشگاههای آزاد)

عملی الکتروتکنیک-برق(آموزشگاههای آزاد)

عملی فناوری اطلاعات-رایانه(آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران)

عملی مدیرآموزشگاه-پداگوژی-فایو اس-راهنمای گردشگری و مدیر فروش بلیط(آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران)

عملی قالی بافی-بافت فرش تکنیکی و طراح فرش(آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران)

عملی امورمالی و بازرگانی-حسابداری(آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران)

عملی عمران-نقشه کشی(آموزشگاههای آزاد)

عملی اتومکانیک و برق خودرو (آموزشگاههای آزاد)

عملی مراقبت و زیبایی(آموزشگاههای آزاد)

جدول آزمونگران مراقبت و زیبایی

عملی طراحی و دوخت(آموزشگاههای آزاد)

جدول آزمونگران طراحی و دوخت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی صنعت ساختمان(باسوادی و بی سوادی)

عملی تفاهمنامه-قالی بافی(باسوادی)

عملی تفاهمنامه-قالی بافی(بی سوادی)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی صنعت ساختمان

عملی قالی بافی باسوادی(تفاهمنامه)

عملی قالی بافی بی سوادی(تفاهمنامه)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی الکتروتکنیک(برق)

عملی لوله کشی گاز و جوشکار سازه فولادی

عملی تراشکاری

عملی قالی بافی-طراح نقشه فرش و فرش تکنیکی

عملی مدیرآموزشگاه-پداگوژی-فایو اس-فروش بلیط و راهنمای گردشگری

عملی امورمالی و بازرگانی(حسابداری)

عملی عمران(نقشه کشی)

عملی اتومکانیک و برق خودرو

عملی نقاش درجه2

عملی فناوری اطلاعات(رایانه)

عملی پیرایشگر مردانه

عملی مراقبت و زیبایی

آزمونگران مراقبت و زیبایی

عملی طراحی و دوخت

آزمونگران طراحی و دوخت

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی الکتروتکنیک(برق)ادواری

عملی لوله کشی گاز و جوشکار سازه فولادی(ادواری)

عملی تراشکاری و ابزار تیزکنی(ادواری)

عملی مدیرآموزشگاه و پداگوژی(ادواری)

عملی امورمالی و بازرگانی(حسابداری) ادواری

عملی عمران(نقشه کشی)ادواری

عملی اتومکانیک(ادواری)

عملی طراحی و دوخت (ادواری)

عملی مراقبت و زیبایی (ادواری)

عملی پیرایشگر مردانه(ادواری)

عملی فناوری اطلاعات(رایانه) ادواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی برق(الکتروتکنیک) مجدد عملی ادواری

عملی حسابداری(مجدد عملی ادواری)

عملی عمران(نقشه کشی)عملی مجدد ادواری

عملی فناوری اطلاعات(رایانه)فقط ادواری مجدد

عملی پیرایشگر مردانه(فقط ادواری مجدد)

عملی لوله کش گاز خانگی و تجاری(فقط ادواری مجدد)

عملی اتومکانیک(ادواری مجدد)

عملی تراشکاری(ادواری مجدد)

عملی مدیر آموزشگاه و پداگوژی (ادواری مجدد) 

عملی طراحی و دوخت(ادواری مجدد)

عملی مراقبت و زیبایی(ادواری مجدد)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی عمران(نقشه کشی)

عملی قالی بافی و طراح نقشه فرش(فقط آموزشگاههای آزاد)

عملی حسابداری(امورمالی وبازرگانی)

عملی برق(الکتروتکنیک)

عملی مدیر آموزشگاه-پداگوژی-مدیر فروش بلیط و فایواس

عملی اتومکانیک و برق خودرو

عملی تعمیرکار تلفن همراه

عملی پیرایشگر مردانه

عملی فناوری اطلاعات(رایانه)

عملی جوشکاری سازه های فلزی

عملی مراقبت و زیبایی

آزمونگران مراقبت و زیبایی

عملی طراحی و دوخت

آزمونگران طراحی و دوخت

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی صنعت ساختمان

عملی تفاهمنامه(قالی بافی و گلیم بافی)فقط بی سوادی

عملی تفاهمنامه(قالی بافی و گلیم بافی) فقط با سوادی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
نمرات کارگاه جوشکاری دانشجویان پیام نور

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
جدول زمانبندی و تحویل آزمون مجدد عملی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
الکتروتکنیک(برق)

امورمالی و بازرگانی(حسابداری)

پداگوژی و مدیر آموزشگاه ادواری مجدد

عملی فناوری اطلاعات-رایانه(ادواری)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
صنایع دستی(فرش)(مربوط به آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران شهریار)

عمران(نقشه کشی)

امورمالی و بازرگانی(حسابداری)

الکتروتکنیک(برق)

پداگوژی - مدیر آموزشگاه و مدیر فروش بلیط

اتومکانیک و برق خودرو

مراقبت و زیبایی

آزمونگران مراقبت و زیبایی

طراحی و دوخت

پیرایشگر مردانه

عملی فناوری اطلاعات-رایانه

عملی تعمیرکار تلفن همراه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی صنعت ساختمان

عملی قالی بافی و گلیم بافی(باسوادی)

عملی قالی بافی(بی سوادی)

عملی قلم زن و سفالگر با چرخ دستی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی لوله کشی گاز خانگی و جوشکاری سازه های فولادی

عملی اتومکانیک

عملی برق ساختمان و صنعتی

عملی امورمالی و بازرگانی (حسابداری)

عملی فناوری اطلاعات(کامپیوتر)

عملی طراحی و دوخت(خیاطی)

عملی مراقبت و زیبایی

عملی عمران (نقشه کشی)

عملی پیرایشگر مردانه درجه2

عملی ابزار تیز کنی - اره کار و دریل کار

عملی تراشکاری

عملی پداگوژی و مدیر آموزشگاه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی صنعت ساختمان ( باسوادی و بی سوادی)

عملی قالی باف و گلیم باف تفاهمنامه(فقط بی سوادی )

عملی قالی باف و گلیم باف تفاهمنامه(فقط باسوادی و مجدد عملی)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی اتومکانیک(ادواری)

عملی لوله کش گاز خانگی و تجاری(ادواری)

عملی الکتروتکنیک(برق) ادواری

عملی عمران (نقشه کشی) ادواری

عملی امورمالی و بازرگانی(حسابداری) ادواری

عملی مدیرآموزشگاه-پداگوژی و مهارتهای سالم زیستن(ادواری)

عملی نازک دوز مردانه و مانتو دوز(ادواری-مجدد)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی قالی باف و گلیم باف و طراح نقشه فرش(آموزشگاههای آزاد و کارآموزان مرکز خواهران 19شهریار)

عملی فناوری اطلاعات (آموزشگاههای آزاد)

عملی فناوری اطلاعات(فقط مرکز خواهران 19 شهریار )

عملی کلیه رشته های اتومکانیک(آموزشگاههای آزاد و کاراموزان مرکز 19 )

عملی جوشکاری سازه های فولادی

عملی الکتروتکنیک(برق)آموزشگاههای آزاد

عملی مدیرآموزشگاه و پداگوژی

عملی امورمالی و بازرگانی(حسابداری)

عملی عمران (نقشه کشی)

عملی نقاش

عملی تعمیرکار تلفن همراه

عملی پیرایشگر مردانه

عملی مراقبت و زیبائی

جدول آزمونگران مراقبت و زیبائی

عملی طراحی و دوخت

جدول آزمونگران طراحی و دوخت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
فناوری اطلاعات(رایانه)ادواری

عملی لوله کشی گاز و جوشکاری سازه های فولادی(ادواری)

مدیر آموزشگاه(ادواری)

عملی اتومکانیک و برق خودرو(ادواری)

عملی معرق کار درجه2(ادواری)

عملی امور مالی و بازرگانی- حسابداری(ادواری)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
فناوری اطلاعات (کامپیوتر)

قالی باف و گلیم باف و طراح نقشه فرش(آموزشگاهها و مرکز خواهران شهریار)

جدول آزمونگران مراقبت و زیبایی

جدول آزمونگران طراحی و دوخت

عملی مراقبت و زیبایی

عملی طراحی و دوخت

عملی الکتروتکنیک(برق) و کارور پی ال سی و مونتاژکار تابلوی برق

عملی لوله کشی گاز و جوشکاری سازه های فولادی

پداگوژی - مدیر آموزشگاه

پیرایشگر مردانه

عملی کلیه رشته های اتومکانیک

عملی نقاش درجه2

عملی عمران(نقشه کشی)

عملی امورمالی و بازرگانی(حسابداری)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
صنعت ساختمان(باسوادی و بی سوادی)

قالی بافی و گلیم بافی (تفاهمنامه)باسوادی

قالی باف و گلیم باف(تفاهمنامه) بی سوادی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی قالی بافی - گلیم بافی و طراح نقشه فرش (آموزشگاههای آزاد و مرکز خواهران)

عملی تعمیرکار تلفن همراه

عملی الکتروتکنیک (کلیه رشته های برق)

عملی لوله کشی گاز و جوشکاری سازه فولادی

عملی مراقبت و زیبائی

عملی طراحی و دوخت

عملی پداگوژی(مرکز خوهران شهریار)

عملی نقشه کشی (عمران)

عملی امور مالی و بازرگانی (حسابداری)

عملی اتومکانیک و برق خودرو

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 

عملی قالی بافی-گلیم بافی(تفاهمنامه باسوادی و بی سوادی)

عملی صنعت ساختمان(باسوادی و بی سوادی)

پولک و منجوق(تفاهمنامه)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی الکتروتکنیک (کلیه رشته های برق) ادواری

عملی لوله کشی گاز و جوشکاری سازه فولادی(ادواری)

عملی طراحی و دوخت (ادواری)

عملی مراقبت و زیبائی (ادواری)

عملی تراشکاری و ابزار تیز کنی(ادواری)

عملی پداگوژی - مدیر آموزشگاه و مهارت سالم زیستن(ادواری)

عملی امور مالی و بازرگانی-حسابداری(ادواری)

عملی نقشه کشی-عمران(ادواری)

عملی فناوری اطلاعات(رایانه)-ادواری

عملی اتومکانیک (ادواری)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی برق ساختمان درجه2 (ادواری)

عملی امورمالی و بازرگانی - حسابداری(ادواری)

عملی تعمیرکار برق خودرو(ادواری)

عملی معرق کار(ادواری)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  | 
عملی قالی باف-گلیم باف و طراح نقشه فرش(فقط آموزشگاههای آزاد و کارآموزان مرکز خواهران شهریار)

عملی الکتروتکنیک -برق(آموزشگاههای آزاد)

عملی مراقبت و زیبائی

جدول آزمونگران مراقبت و زیبایی

عملی طراحی و دوخت

جدول آزمونگران طراحی و دوخت

عملی فناوری اطلاعات

عملی تعمیرکار تلفن همراه

عملی کلیه رشته های اتومکانیک

عملی مدیر آموزشگاه

عملی امورمالی و بازرگانی(حسابداری) 

عملی نقشه کشی(عمران)

عملی پیرایشگر مردانه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  |